Santiago Occasional Table 14812


Finishes Shown
Top: Sumatra on White Oak
Base: Sahara on White Oak